Abolice význam slova

Abolice znamená zrušení, zákaz nebo odstranění něčeho, co bylo dříve povoleno, legalizováno nebo uznáváno. V politickém a společenském kontextu se tento termín nejčastěji používá pro označení zrušení nebo zákazu nějaké formy instituce, praxe, zákona nebo systému, který je považován za neetický, nespravedlivý nebo nežádoucí. Abolice může mít různé formy, jako jsou zákony, politická aktivita, protesty a veřejná kampaň. Mezi příklady abolice patří zrušení otroctví, zákaz trestu smrti, legalizace potratů nebo zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo sexuální orientace.