Adorovat význam slova

Slovo „adorovat“ znamená ctít, uctívat nebo vyjadřovat silnou obdivnou lásku k něčemu nebo někomu. Toto slovo se nejčastěji používá k popisu náboženského uctívání, jako například uctívání Boha, božstev nebo svatých.

Slovo „adorovat“ se také může použít k popisu intenzivní lásky, obdivu nebo oddanosti k něčemu nebo někomu mimo náboženský kontext. Například lze použít slovo „adorovat“ k popisu něčího uměleckého díla, talentu, osobnosti nebo charakteru.

Slovo „adorovat“ pochází z latinského slova „adorare“, což znamená „poklonit se“ nebo „uctít“.