Afirmace význam slova

Slovo afirmace pochází z latinského slova „affirmatio“ a znamená potvrzení, ujištění nebo prohlášení o pravdivosti něčeho. V psychologii a osobním rozvoji se slovo afirmace často používá jako technika pozitivního myšlení. Afirmace jsou krátká tvrzení, která opakujeme s cílem změnit naše myšlení a tím i chování. Cílem afirmací je posílit naše pozitivní myšlení a ujišťovat sebe sama o našich schopnostech a kladných vlastnostech. Afirmace se často používají jako součást meditace nebo vizualizace a mohou pomoci zlepšit sebevědomí, sebeúctu a celkovou kvalitu života.