Altruista význam slova

Altruista je člověk, který projevuje nezištnou laskavost, soucit a péči o druhé lidi nebo zvířata, aniž by očekával odměnu nebo prospěch pro sebe. Altruismus je vlastnost, kterou může mít někdo k dispozici a kterou se může naučit, ale také může být součástí něčího přirozeného chování. Altruistické jednání se obvykle liší od egoistického jednání, které je motivováno osobním prospěchem nebo ziskem.