Ambivalentní význam slova

Ambivalentní je adjektivum, které vyjadřuje smíšené nebo protichůdné pocity, názory nebo postoje k něčemu. Znamená to tedy, že osoba nebo situace může v nás vyvolat současně i pozitivní i negativní emoce nebo názory. Například když se rozhodujeme, zda si koupit nové auto, můžeme mít k němu ambivalentní pocit – na jednu stranu se nám líbí jeho vzhled, na druhou stranu si nejsme jisti, zda je to pro nás ten správný výběr.