Asertivita význam slova

Slovo „asertivita“ znamená schopnost jasně a sebevědomě vyjádřit své názory, přání a potřeby, aniž bychom ublížili druhé osobě nebo narušili respekt k ostatním. Asertivita se často popisuje jako zlatá střední cesta mezi pasivitou a agresivitou v komunikaci.

Asertivita zahrnuje umění mluvit o svých potřebách, ale také respektovat potřeby a hranice druhých lidí. Zahrnuje schopnost aktivně naslouchat, být otevřený novým myšlenkám a zároveň být schopen vyjádřit svůj názor s jistotou a bez narušení důstojnosti ostatních.

Asertivita je důležitou schopností v osobním i profesionálním životě. Asertivní lidé jsou schopni efektivně komunikovat, řešit konflikty, prosazovat své názory a zájmy a přitom udržovat zdravé vztahy s ostatními lidmi.

Slovo „asertivita“ pochází z latinského slova „assertus“, což znamená „tvrdit“ nebo „prohlašovat“.