Co dělat při jaderném útoku

Jaderný útok je velmi nepravděpodobná situace, ale pokud by se taková situace stala, je důležité vědět, co dělat, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo smrti.

Snažte se dostat co nejdále od místa exploze

V ideálním případě mimo zónu účinku rázové vlny a tepelného záření. Vzdálenost, ze které se můžete ochránit, závisí na síle exploze.

Hledejte úkryt

Pokud se nemůžete dostat mimo zónu exploze, hledejte úkryt v budovách, podzemí nebo pod silnými stromy. Pokud je to možné, hledejte místo, kde jsou silné konstrukce, například betonové zdi.

Zachraňte se

Pokud jste venku a nemůžete najít úkryt, pokuste se najít ochranu za předměty, jako jsou betonové bloky, velká vozidla nebo betonové sloupy.

Zůstaňte v bezpečí

Pokud jste uvnitř budovy, zůstaňte uvnitř, dokud nebudete informováni, že je bezpečné opustit budovu. Pokud máte možnost, zavřete okna a dveře, zhasněte světla a uchopte něco, co vám poskytne ochranu před rozbitým sklem.

Sledujte zpravodajství

Poslouchejte místní zpravodajství nebo rádio, abyste získali informace o situaci a pokynech pro evakuaci. Důležité informace mohou být také poskytnuty přes mobilní telefony.

Ochrana dýchacích cest

Pokud jste v zamořené oblasti, snažte se ochránit své dýchací cesty např. pomocí roušky, šátku nebo jiných prostředků.

Po explozi

Pokud přežijete explozi, mějte na paměti, že může být následováno zářením. Zůstaňte v bezpečné zóně, dokud nebudete informováni o dalších krocích. Sledujte zpravodajství, abyste získali další informace a pokyny od úřadů.