Co je abstraktní myšlení

Abstraktní myšlení je schopnost myslet na abstraktní úrovni, tedy mimo konkrétní situace a věci. Zahrnuje schopnost rozpoznávat vzorce, zobecnění a získávat nové poznatky na základě analýzy a syntézy informací. Abstraktní myšlení se často používá v oblasti matematiky, vědy, filosofie, logiky a umění. Jedná se o důležitý intelektuální proces, který umožňuje lidem přemýšlet o složitých a abstraktních konceptech a problémech a hledat nové a inovativní řešení.