Co je hypodenzita

Hypodenzita je termín používaný v medicíně, který popisuje oblast tkaniva nebo orgánu v obrazových vyšetřeních, jako je například CT (počítačová tomografie), kde má nízkou hustotu nebo světelnost v porovnání s okolními oblastmi. To může naznačovat přítomnost tekutiny, vzduchu nebo měkkých tkání, jako jsou cysty nebo nádory. Hypodenzita může být také způsobena poškozením tkáně nebo nedostatečným zásobením krví, což může mít za následek úbytek buněk nebo snížení jejich funkce. V každém případě je nutné interpretovat výsledky obrazových vyšetření spolu s klinickými informacemi a dalšími diagnostickými testy pro stanovení správné diagnózy a léčby.