Co je inflace

Inflace je ekonomický jev, kdy dochází ke zvyšování cen zboží a služeb v ekonomice. Jednoduše řečeno, inflace znamená, že stejné zboží nebo služby jsou dražší než dříve. Inflace obvykle vzniká v důsledku růstu nabídky peněz v oběhu, kdy je víc peněz k dispozici pro koupi stejného množství zboží a služeb. Inflace může mít řadu dopadů na ekonomiku, včetně snižování kupní síly peněz, zvyšování nákladů na půjčování a zvyšování úrokových sazeb.