Co je korporát

Korporát je obchodní společnost s vlastní právní subjektivitou, která je založena za účelem podnikání a zisku. Zpravidla má větší počet zaměstnanců a členů výkonného managementu. Korporace se mohou skládat z jednoho nebo více podniků a často jsou organizovány v hierarchické struktuře s vymezenými odděleními a úrovněmi managementu. V některých zemích jsou korporace právně povinny jednat ve prospěch akcionářů a chránit jejich zájmy.