Co je příčestí minulé

Příčestí minulé je jedním z tvarů slovesa v češtině, který se používá pro vyjádření děje, který už skončil v minulosti. Jedná se o tvar slovesa, který je složen z předpony „byl-“ nebo „byla-“ a slovesa s koncovkou -l/-la/-lo. Například sloveso „přemýšlet“ v příčestí minulém zní „přemýšlel“ (On přemýšlel o tom, co se stalo.).

Příčestí minulé se v češtině používá k vytváření minulých časů, jako je minulý čas prostý („já přemýšlel“), minulý čas složený („já jsem přemýšlel“) a minulý čas průběhový („já byl přemýšlel“).

Příčestí minulé se také používá jako přídavné jméno pro popis osob a věcí, které mají vlastnost nebo vlastnosti, které vypovídají o jejich minulosti. Například „rozbitý“ (to auto bylo rozbité) nebo „dokončený“ (mám dokončenou práci).