Co je silniční daň

Silniční daň je daň, kterou musí platit majitelé vozidel za užívání silnic a dalších komunikací. Tato daň je určena k financování údržby a rozvoje silniční sítě, včetně oprav silnic, výstavby nových silnic a dalších projektů v oblasti dopravy. Výše silniční daně se obvykle liší podle typu a velikosti vozidla a délky jeho užívání silnic. V mnoha zemích je silniční daň součástí celkového systému daní z vozidel a je vybírána spolu s dalšími daněmi, jako je například daň z registračního poplatku nebo daň z paliva.