Co je slabikotvorná souhláska

Slabikotvorná souhláska je souhláska, která tvoří slabiku spolu s následující samohláskou. V češtině se jedná o souhlásky l, m, n, r a v. Tyto souhlásky mohou být na konci slabiky nebo na začátku další slabiky. Pokud jsou na konci slabiky, nazývají se koncové slabikotvorné souhlásky, pokud jsou na začátku slabiky, pak se jedná o počáteční slabikotvorné souhlásky.

Příklady slov obsahujících slabikotvorné souhlásky:

  • pes (p-e-s)
  • dům (d-ů-m)
  • kluk (k-luk)
  • mrak (m-rak)
  • tanec (ta-nec)
  • hnout (hnout)
  • vlk (vlk)