Co je stalking

Stalking je opakované pronásledování, obtěžování nebo sledování určité osoby, které vytváří u oběti strach a úzkost. Tento druh chování je nelegální a může zahrnovat fyzické a verbální násilí, obtěžování, výhrůžky a narušování soukromí. Stalking může mít vážné dopady na duševní zdraví oběti a může vést až k fyzickému násilí. Je důležité o takových případech informovat policii.