Co je to sloka

Sloka může mít více významů v závislosti na kontextu, ve kterém se používá. Několik možných významů jsou:

Sloka jako literární jednotka

V poezii a písňových textech je sloka jednotkou, která zahrnuje řadu veršů (řádků). Každá sloka obvykle obsahuje stejný počet veršů a má vlastní rýmovou schéma.

Sloka jako část textu

V prozaickém textu se sloka obvykle vztahuje k části textu, která je oddělena od předchozí a následující části prázdným řádkem nebo odsazením.

Sloka jako část hymny

V některých zemích je sloka jednou z částí národní hymny.

Sloka v náboženském kontextu

V náboženském kontextu se sloka může odkazovat na krátký text z náboženského spisu, například z Bible nebo Koránu.

Celkově lze tedy říci, že sloka je část textu nebo literární jednotka, která se skládá z řady veršů nebo vět a obvykle je oddělena od předchozí a následující části.