Dekadence význam slova

Dekadence je termín, který popisuje kulturní, společenské nebo morální úpadek a zhoršení. Zpravidla se používá k popisu období, kdy klesá kulturní nebo umělecká tvorba, morální hodnoty a společenská stabilita. Dekadentní tendence se mohou projevovat různými způsoby, jako je například nadměrný důraz na konzumní životní styl, nedostatek etických a morálních hodnot nebo nárůst korupce a zločinu. Termín dekadence může mít i další významy v závislosti na kontextu, ve kterém se používá.