Dystopie význam slova

Dystopie je literární a filozofický termín, který popisuje hypotetickou společnost nebo svět, ve kterém panují negativní, destruktivní a opresivní podmínky. Jedná se o protiklad utopie, tedy ideální společnosti, která funguje dokonale a všechny potřeby obyvatel jsou naplněny. Dystopické světy jsou často charakterizovány autoritářskou vládou, korupcí, násilím, špatnými životními podmínkami a omezením svobody jednotlivce. Tyto prvky mohou být záměrně zveličeny a přehnané, aby vyjádřily kritiku společnosti, nebo mohou být použity k vytvoření napínavého a dramatického příběhu.