Emeritní význam slova

Slovo „emeritní“ se používá pro označení osoby, která odešla do důchodu nebo ukončila svou profesionální kariéru, ale stále si zachovává určitý status, zpravidla na základě svého předchozího pracovního postavení nebo významného společenského postavení. Emeritní status může být například udělen bývalému vysokoškolskému profesorovi, který nadále udržuje kontakt s univerzitou a účastní se akademických aktivit, nebo bývalému politikovi, který i nadále má vliv na politickou scénu jako odborník či konzultant.