Empatie význam slova

Empatie je schopnost vcítit se do situace, prožitku nebo pocitů druhé osoby. Znamená to být schopen porozumět a cítit emoce, které prožívá druhá osoba, jako by to byly vlastní emoce. Empatie se obvykle považuje za důležitou součást sociální interakce a komunikace, protože umožňuje lidem lépe porozumět a navázat kontakt s ostatními lidmi. Empatie se může rozvíjet a posilovat, například prostřednictvím porozumění vlastním emocím a porozumění emocím druhých lidí.