Environmentální význam slova

Environmentální označuje vše, co se týká životního prostředí, neboť pochází z latinského slova „environmentalis“, znamenajícího „týkající se okolí nebo obklopujícího prostoru“. Environmentální problémy zahrnují například znečištění ovzduší, vody a půdy, změny klimatu, nadměrnou těžbu přírodních zdrojů a ohrožení druhů a biodiverzity. V současné době je environmentální otázka jednou z nejdůležitějších výzev pro naši společnost a její řešení vyžaduje spolupráci lidí, firem, vlád a celosvětových organizací.