Etiologie význam slova

Etiologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem příčin vzniku nemocí nebo poruch a faktorů, které na ně mohou mít vliv. Etiologie zkoumá široké spektrum faktorů, jako jsou genetické, environmentální, biologické, psychologické a sociální faktory, které mohou být zodpovědné za vznik onemocnění. Cílem etiologie je porozumět, jaké faktory vedou k vzniku nemoci a jak je možné tyto faktory ovlivnit, aby bylo možné prevenci nebo léčbu zlepšit.