Filantrop význam slova

Filantrop je člověk, který se aktivně věnuje pomoci druhým a podporuje dobročinné nebo humanitární aktivity. Slovo pochází z řeckého „philanthrōpos“, což znamená „milující lidi“. Filantropové se mohou angažovat v různých oblastech, například v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, ochrany životního prostředí nebo boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Mnozí filantropové finančně podporují charitativní organizace, neziskové organizace a další projekty, které mají pozitivní dopad na společnost.