Frustrace význam slova

Frustrace označuje pocit neuspokojení, zklamání nebo nedostatku uspokojení z nějakého očekávaného cíle nebo potřeby. Tento pocit může být způsoben různými faktory, jako jsou osobní neúspěchy, neuspokojivá pracovní situace, mezilidské vztahy nebo vlivy společnosti jako celku. Frustrace může vést ke stresu, úzkosti, deprese a dalším negativním emocím.