Genius loci význam slova

Genius loci je latinský výraz, který se používá pro označení ducha místa, specifické atmosféry a charakteru určitého prostoru, krajiny nebo budovy. Jedná se o významné koncepční pojetí v architektuře, urbanismu a krajinářské tvorbě, které se zaměřuje na zvláštnosti a jedinečnost daného místa a snaží se je respektovat a využít při tvorbě nových projektů. Genius loci je tedy jakýmsi duchovním nebo kulturním pozadím, které přetrvává na daném místě i přes změny a vlivy modernizace a globalizace.