Influencer význam slova

Slovo „influencer“ získalo popularitu v posledních letech a odkazuje na osobu, která má vliv na názory a chování svých následovníků na sociálních médiích. Tito jedinci se snaží budovat si své publikum na základě svých zkušeností, postojů nebo zájmů a využívají k tomu svého vlivu na sociálních sítích, jako jsou Instagram, YouTube nebo TikTok. Cílem influencerů je často propagace produktů, služeb nebo značek.