Jak často koupat psa

Frekvence, s jakou byste měli svého psa koupat, závisí na několika faktorech, včetně plemene, aktivity, délky srsti a životního prostředí, ve kterém pes žije. Zde jsou některé obecné rady týkající se četnosti koupání psa:

  1. Délka srsti: Psi s krátkou srstí obvykle nepotřebují tak časté koupele jako psi s dlouhou srstí. Dlouhá srst může snadno zachytit nečistoty a zápachy, takže psi s dlouhou srstí mohou potřebovat koupel častěji.
  2. Aktivita: Aktivní psi, kteří tráví hodně času venku a hrají se, se častěji zašpiní a mohou potřebovat častější koupele. Méně aktivní psi, kteří tráví většinu času v interiéru, obvykle nepotřebují tak časté koupele.
  3. Životní prostředí: Pokud váš pes žije v prostředí s množstvím bláta, bahna nebo nečistot, může potřebovat častější koupele na udržení čistoty.
  4. Zdravotní problémy: Některé zdravotní problémy, jako jsou kožní infekce nebo alergie, mohou vyžadovat pravidelné koupele na léčbu a udržení čistoty kůže a srsti.