Jak často koupat psa

Frekvence koupání psa závisí na několika faktorech, včetně typu srsti, životního prostředí, zdravotního stavu a aktivity psa. Zde je několik obecných doporučení:

  1. Typ srsti: Psi s hustou nebo dlouhou srstí mohou vyžadovat častější koupání, protože jejich srst může zachytávat více nečistot a zápachů. Naopak psi s krátkou srstí nebo psi, kteří ztrácejí málo srsti, možná nebudou potřebovat tak časté koupání.
  2. Životní prostředí: Psi, kteří tráví hodně času venku, se brodí ve vodě, hrabou v zemi nebo se válí ve špíně, budou pravděpodobně potřebovat častější koupání než ti, kteří zůstávají převážně uvnitř.
  3. Zdravotní stav: Některé zdravotní stavy mohou vyžadovat častější nebo naopak méně časté koupání. Například psi s kožními problémy mohou potřebovat speciální šampon a koupání podle pokynů veterináře.
  4. Aktivita: Aktivní psi, kteří se zapotí nebo jsou často venku, mohou potřebovat častější koupání.

Obecně se doporučuje koupat psy ne více než jednou za měsíc, aby nedošlo k poškození přirozených olejů v jejich srsti a kůži. Nicméně, pokud váš pes není příliš špinavý a nemá žádné zdravotní problémy, může být dostatečné koupání jednou za několik měsíců.

Je také důležité používat šampony určené speciálně pro psy, protože lidské šampony mohou být pro jejich kůži příliš dráždivé. Pokud máte pochybnosti ohledně frekvence koupání nebo použití konkrétního šamponu, je dobré se poradit s veterinářem.