Jak často mám nárok na rehabilitaci

V České republice existují dva druhy rehabilitace, a to ambulantní a hospitalizační rehabilitace. V obou případech existují určité podmínky, za nichž je nárok na rehabilitaci hrazen zdravotní pojišťovnou.

Ambulantní rehabilitace se poskytuje převážně v ambulantních zařízeních, jako jsou například rehabilitační centra. Pacienti, kteří mají zájem o ambulantní rehabilitaci, musí mít doporučení od svého lékaře, a musí být v evidenci zdravotní pojišťovny. Počet návštěv ambulantní rehabilitace je stanoven lékařem a může se lišit v závislosti na zdravotním stavu pacienta.

Hospitalizační rehabilitace se poskytuje v nemocnicích a rehabilitačních zařízeních. Pacienti, kteří potřebují hospitalizační rehabilitaci, musí mít doporučení od svého lékaře a zdravotní pojišťovna hradí náklady na pobyt. Délka hospitalizační rehabilitace se také liší v závislosti na zdravotním stavu pacienta a může být různá.

Celkově tedy nelze jednoznačně odpovědět na otázku, jak často má nárok na rehabilitaci v České republice, protože to závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ rehabilitace, zdravotní stav pacienta a doporučení lékaře. Nejlepší bude se obrátit na svého lékaře nebo zdravotní pojišťovnu a dohodnout se s nimi na individuálním plánu rehabilitace.