Jak dlouho se pobírá vdovský důchod

Délka pobírání vdovského důchodu se liší v závislosti na zemi, ve které osoba žije. V České republice se vdovský důchod vyplácí do té doby, dokud trvá vdovství. To znamená, že pokud se vdova či vdovec opět ožení, ztrácí nárok na vdovský důchod. Pokud bylo manželství ukončeno rozvodem, vdovský důchod se vyplácí do 2 let od rozvodu. Pokud je vdova či vdovec starší 55 let, může pobírat vdovský důchod až do konce svého života.