Jak dlouho žije včela

Životnost včel závisí na jejich úloze v kolonii a druhu včely. Zde jsou obecné informace o životnosti včel:

  1. Matka včela (královna): Královna včela má nejdelší životnost v kolonii. Královna může žít až několik let, což je mnohem déle než ostatní jednotlivé včely v kolonii. Její hlavním úkolem je snášet vajíčka a produkovat nové generace včel.
  2. Dělnice: Dělnice jsou samičky, které nakladou vajíčka a zajišťují většinu práce v kolonii. Jejich životnost závisí na jejich úkolech. Pracující dělnice mohou žít od několika týdnů až po několik měsíců. Léto a aktivní pracovní sezóna zpravidla zkracují životnost dělnic kvůli vyššímu pracovnímu zatížení.
  3. Samečci (trubci): Samečci včel, známí také jako trubci, mají nejkratší životnost. Jejich hlavním úkolem je pářit se s novými královnami. Po páření umírají. Samečci obvykle žijí jen několik týdnů a jejich životnost je silně omezena jejich pářícími aktivitami.

Celkově lze říci, že životnost včel je krátká, a proto jsou včely v kolonii neustále nahrazovány novými jednotlivci, kteří se líhnou z vajíček královny.