Jak napsat odvolání k soudu vzor

Zde je příklad základního vzoru odvolání k soudu:

Jméno a příjmení odvolatele

Ulice a číslo popisné

PSČ a město

Telefonní číslo

E-mail

Datum

Jméno soudu

Adresa soudu

Číslo spisu

Předmět: Odvolání proti rozsudku / usnesení ze dne ..____

Vážený pane/paní předsedo/předsedkyně soudu,

tímto odvoláním se odvolávám proti rozsudku / usnesení ze dne ..__, které bylo vyneseno v řízení č. /__/_.

Poukazuji na následující nedostatky a nezákonnosti, které byly v řízení provedeny:

  1. (Zde uveďte konkrétní nedostatek nebo nezákonnost, např. nesprávné posouzení důkazů, porušení zákonného postupu apod.)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádám o zrušení rozsudku / usnesení ze dne ..____ a návrat věci k dalšímu řízení.

Toto odvolání podávám včas, neboť bylo doručeno do 15 dnů ode dne doručení rozsudku / usnesení.

Přikládám potvrzení o zaplacení odvolacího poplatku ve výši ___ Kč.

S pozdravem

Podpis odvolatele