Jak napsat výpověď vzor

Výpověď z pracovního poměru se píše podle zákona o práci a musí obsahovat určité náležitosti. Zde je vzor, který může být použit jako základ pro vlastní výpověď:

Jméno a příjmení Adresa Město PSČ Telefon Email

Název společnosti Adresa společnosti Město PSČ

Datum

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane/paní (jméno příjmení),

tímto Vám v souladu se § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, oznámím výpověď z pracovního poměru, který jsme měli uzavřený od (datum nástupu do práce) na dobu neurčitou.

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení této výpovědi a trvá (doba trvání výpovědní lhůty) kalendářních dní. Výpovědní lhůta tedy končí dne (datum, kdy výpovědní lhůta končí).

Důvodem mé výpovědi je (uveďte důvod).

Věřte, že se rozhodnutí vypovědět pracovní poměr nebylo pro mne snadné a pokud bych mohl/a nějakým způsobem pomoci s předáním práce na jiného zaměstnance, rád/a bych pomohl/a při přípravě přechodu na nového zaměstnance.

S pozdravem

Podpis