Jak narýsovat pěticípou hvězdu

Existuje několik způsobů, jak nakreslit pěticípou hvězdu, ale zde je jeden z nejjednodušších způsobů:

  1. Nakreslete pomocí pravítka vertikální úsečku. Toto bude středová osa vaší hvězdy.
  2. Z tohoto bodu nakreslete dvě další úsečky, aby vytvořily úhel asi 72 stupňů v obou směrech. Tyto úsečky by měly být stejně dlouhé jako středová osa.
  3. Nyní nakreslete další dvě úsečky, které spojují vrcholy úhlu s ostatními body na středové ose. Tyto úsečky by také měly být stejně dlouhé jako středová osa.
  4. Pokračujte tímto způsobem a nakreslete další úsečky, dokud nevytvoříte pěticípou hvězdu.
  5. Poté spojte koncové body úseček pomocí dalších úseček, aby vytvořily tvar pěticípé hvězdy.
  6. Nakonec můžete vymazat středovou osu, pokud již nebude potřeba.

Tento způsob nakreslení pěticípé hvězdy může být upraven a vylepšen, aby vytvořil různé tvary a vzory hvězd.