Jak naučit dítě smrkat

Naučit dítě smrkat je důležité pro udržení čistoty a hygieny dýchacích cest. Následující jsou kroky, které vám mohou pomoci naučit dítě smrkat:

Vysvětlit dítěti, proč je důležité smrkat

Dítě by mělo být informováno o tom, že smrkání pomáhá odstraňovat bakterie a viry z nosu a chrání tak před nemocemi.

Ukázat dítěti, jak správně smrkat

Nejprve mu ukážete, jak zavřít jednu nosní dírku a vdechovat vzduch nosní dírkou druhou, poté přepnout na druhou nosní dírku a vyfouknout nos do kapesníku.

Dělat to spolu s dítětem

Zopakujte to s dítětem několikrát, dokud mu to není jasné. Pokud má dítě potíže, můžete mu pomoci ucpat jednu nosní dírku a ukázat mu, jak správně vyfouknout nos do kapesníku.

Vysvětlit, jak často smrkat

Dítě by mělo být naučeno, že smrkání je důležité kdykoliv je to potřeba a že by se nemělo pokoušet nosní hlen odsávat ústy nebo vdechovat zpět do nosu.

Pořídit dítěti dostatek kapesníků

Měli byste dítěti poskytnout dostatečné množství kapesníků, aby si mohlo nos kdykoliv vyčistit.

Odměňování

Můžete dítě odměnit například sladkostí nebo chválou, když správně smrká.

Je důležité být trpělivý a dítěti neustále připomínat, že smrkání je důležité pro jeho zdraví a hygienu. Pokud má dítě stále potíže s naučením se smrkání, je dobré se poradit s lékařem.