Jak odvzdušnit topení

Odvzdušnění topení je důležité pro správný chod topného systému a zamezení problémům, jako je nízký tlak nebo nedostatečné vytápění místnosti. Postup pro odvzdušnění topení závisí na typu topného systému, ale zde je obecný postup, který se dá použít pro většinu systémů:

Vypněte topení

Než začnete odvzdušňovat topení, ujistěte se, že topení je vypnuto a voda v systému je v klidu.

Najděte radiátor nebo topný kruh, který potřebuje odvzdušnění

Pokud jde o jeden radiátor, najděte ventil na horní části radiátoru. Pokud jde o celý topný kruh, najděte ventil na nejvyšším bodě tohoto kruhu.

Připravte nádobku a hadičku

Připravte si nádobku na zachycení vody a hadičku, kterou připojíte na ventil.

Otevřete ventil

Pomalu otočte ventil v opačném směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní vzduch. Ujistěte se, že hadička je připojena na ventil, aby zachytila vodu, která se uvolní.

Odvzdušněte topení

Jakmile je ventil otevřený, nechte ho otevřený, dokud se nezačne uvolňovat voda, až dokud se nezačne vylévat z ventilu. Ujistěte se, že hadička zachycuje veškerou vodu, která se uvolňuje.

Uzavřete ventil

Jakmile začne voda proudit ven, uzavřete ventil tím, že jej otočíte v opačném směru a dokonale ho utáhněte.

Zkontrolujte tlak

Jakmile jste odvzdušnili potřebné radiátory nebo kruh, zkontrolujte tlak v systému a ujistěte se, že je v souladu s pokyny pro vaše topení.

Tento postup může být potřeba opakovat na každém radiátoru v domě. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, neváhejte kontaktovat odborníka na topení nebo instalatéra, aby vám pomohl s odvzdušněním topení.