Jak poslat dopis

Pro poslání dopisu budete potřebovat obálku, psací papír, tužku nebo pero, razítko a adresu příjemce.

  1. Začněte psát na horní část papíru svou adresu (odesílatele) v levém horním rohu. Zapsat byste měli své celé jméno, ulici a číslo domu, město a PSČ.
  2. Nyní se přesunete na střed papíru a napíšete datum, kdy píšete dopis. Datum zapisujeme ve formátu Den. Měsíc. Rok.
  3. Pod datem napíšete adresu příjemce (adresát). Adresa by měla obsahovat jméno příjemce, ulici a číslo domu, město a PSČ. Pokud víte, můžete přidat i zemi.
  4. Nyní přejděte k psaní samotného dopisu. Na začátek můžete napsat pozdrav – například „Milá paní Nováková“ nebo „Vážený pane Novák“. Poté přejděte k psaní textu. Ujistěte se, že text bude čitelný a srozumitelný, a vysvětlete svůj záměr. Na závěr můžete napsat nějaký pozdrav a podpis.
  5. Poté vložte dopis do obálky a zkontrolujte adresu příjemce. Pokud jste si jisti, že adresa je správná, můžete na obálku přidat razítko v horním pravém rohu a vaši adresu na zadní stranu obálky v levém horním rohu.
  6. Obálku můžete odevzdat na poště nebo ji vhodit do poštovní schránky.

Pamatujte, že přesnost a srozumitelnost jsou důležité, aby se dopis dostal na správné místo a aby byl jeho obsah pochopen.