Jak poznám sudá a lichá čísla

Sudá čísla jsou ta, která jsou dělitelná beze zbytku dvěma, tzn. končí číslem 0, 2, 4, 6 nebo 8. Například 2, 4, 6, 8, 10, 12 jsou sudá čísla.

Lichá čísla jsou ta, která nejsou dělitelná beze zbytku dvěma, tzn. končí číslem 1, 3, 5, 7 nebo 9. Například 1, 3, 5, 7, 9, 11 jsou lichá čísla.