Jak poznat levé a pravé dveře

Poznání levých a pravých dveří závisí na pohledu z určité strany, ze které se na ně díváte. Většinou se jedná o dveře otočené ke vám, kdy se nacházíte ve vstupním prostoru.

Levé dveře poznáte podle toho, že jsou na vaší levé straně, když se na ně díváte zvenčí. Když stojíte před dveřmi, kliku na dveřích budete mít na své levé straně. Pravé dveře jsou na opačné straně, tedy na vaší pravé straně, když se na ně díváte zvenčí, a kliku na dveřích budete mít na své pravé straně, když stojíte před nimi.

Pamatujte si, že pokud máte nějaké specifické dveře, jako jsou například posuvné nebo otáčivé, může se způsob, jak je identifikujete, lišit. V takovém případě se obraťte na výrobce dveří nebo odborníka, aby vám poskytl další informace.