Jak poznat pohlaví u andulky

Pohlaví andulky může být obtížné rozpoznat pouhým okem, zvláště u mladých ptáků. Rozdíly mezi pohlavími jsou u andulek minimální a jsou často vyvinuty tak, aby byly téměř nerozpoznatelné, zejména u samců a samic v mladém věku. Nicméně existují určité znaky a metody, které mohou pomoci určit pohlaví andulky:

U samců:

  1. Nosní mřížka: Samci mají obvykle nosní mřížku (neboli cere) modrou nebo fialovou, zatímco u samic je často růžová nebo hnědá. Tato barva může být výraznější u dospělých ptáků.
  2. Chování: Samci mají tendenci být hlasitější a zpívavější než samice. Většina písní a melodických projevů pochází od samců.
  3. Hlava: Samci mají obvykle výraznější krásu (tváře) než samice, ale tento rozdíl není vždy spolehlivý.

U samic:

  1. Nosní mřížka: U samic je nosní mřížka často růžová nebo hnědá, jak bylo zmíněno výše.
  2. Chování: Samice bývají obvykle klidnější a tišší než samci. Během hnízdění mohou mít tendenci být více uzavřené.
  3. Hlava: Samice obvykle nemají tak výrazné kráse jako samci, ale i zde může být rozdíl minimální.