Jak se počítá nemocenská

Výše nemocenské se vypočítává na základě průměrného vyměřovacího základu, což je průměrná mzda vypočtená z posledních 12 měsíců před onemocněním. Pokud je osoba v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, dostává nemocenskou v plné výši v prvních 14 kalendářních dnů a od 15. dne náleží nemocenská v poloviční výši. Výpočet se liší v závislosti na délce pracovní neschopnosti, protože existuje maximální doba pobírání nemocenské, která se pohybuje kolem 380 kalendářních dnů.

Pro výpočet výše nemocenské se používá následující vzorec:

Nemocenská = průměrný vyměřovací základ / 30,42 * (80% nebo 60%)

Průměrný vyměřovací základ se vypočítá jako součet hrubých měsíčních výdělků za posledních 12 kalendářních měsíců dělených počtem měsíců.

Příklad: Pokud průměrný hrubý měsíční výdělek za posledních 12 kalendářních měsíců je 30 000 Kč, vypočte se nemocenská následovně:

Nemocenská = 30 000 / 30,42 * 80% = 9 895 Kč (v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti)
Nemocenská = 30 000 / 30,42 * 60% = 7 421 Kč (od 15. dne pracovní neschopnosti)

Je důležité poznamenat, že výpočet může být složitější v případě, že osoba pracovala v různých zaměstnáních nebo měla různé výdělky v průběhu posledních 12 měsíců.