Jak vyrobit kužel z papíru

Zde je návod na výrobu jednoduchého kuželu z papíru:

  1. Vyberte si list papíru o velikosti A4 a přeložte ho na polovinu, aby vznikla obdélníková karta.
  2. Označte si na krajích obdélníka body, které budou tvořit vrchol kuželu. Bod by měl být na každé straně asi 5 cm od horního rohu papíru.
  3. Pomocí pravítka nakreslete rovnou čáru od každého bodu vrcholu kuželu k protilehlému rohu papíru, aby vznikl trojúhelník.
  4. Vystřihněte podél nakreslených čar, abyste z papíru vytvořili dva stejné trojúhelníky.
  5. Položte jeden trojúhelník na stůl s vrcholem nahoru a na jedné straně naneste trochu lepidla.
  6. Umístěte druhý trojúhelník na první tak, aby vrcholy obou trojúhelníků se překrývaly. Zajistěte, aby se strany obou trojúhelníků přesně kryly.
  7. Počkejte, až lepidlo zaschne, poté kuželovitý tvar zpevněte lehkým stisknutím.
  8. Pokud chcete, můžete kužel dále zdobit a ozdobit, například pomocí barev, lepicích papírů nebo nálepek.

Tímto způsobem si můžete snadno vyrobit jednoduchý kužel z papíru.