Jak zjistit číslo popisné

Číslo popisné je označení pro číslo, které přiděluje obec nebo městská část budovám na svém území. Pokud hledáte číslo popisné pro konkrétní budovu, můžete ho najít například na adrese budovy, v katastrální mapě, na úřední desce obce nebo městské části, nebo na internetových stránkách obce nebo městské části. Také můžete kontaktovat místní úřad pro vydávání dokladů, kde vám rádi pomohou s hledáním čísla popisného.