Jaký je rozdíl mezi obilím a obilninou

  1. Obilí:
    • Obilí je širší termín a odkazuje na celou rostlinnou plodinu, ze které se sklízí semena (obilniny) pro lidskou konzumaci nebo krmivo pro zvířata.
    • Obilí zahrnuje rostliny jako pšenice, ječmen, rýže, oves, žito, kukuřice, proso, a další. Tyto rostliny mají semena, která se používají jako zdroj potravy.
  2. Obilnina:
    • Obilnina se používá pro semena z těchto rostlin, která jsou sklízena a zpracovávána pro lidskou konzumaci nebo krmivo.
    • Například pšenice má obilí, které se může zpracovat na mouku a používat k pečení chleba. Ječmen má obilí, které se používá k výrobě sladu pro pivovarnictví. Rýže má obilí, které je základem pro mnoho pokrmů na celém světě.

Základním rozdílem je tedy to, že obilní plodina zahrnuje celou rostlinu, zatímco obilnina odkazuje pouze na semena této rostliny, která jsou určena pro konzumaci. V každodenním hovoru však lidé často používají tyto termíny zaměnitelně.