Jaký počet květin na pohřeb

Počet květin na pohřeb může být různý a závisí na mnoha faktorech, jako je například rozpočet, osobní preference a tradice daného regionu. V některých kulturách je například považováno za vhodné poslat lichý počet květin, zatímco v jiných kulturách je lichý počet spojován s negativními konotacemi. Většinou se ale doporučuje poslat alespoň jednu květinu, například bílou růži, jako projev úcty k zemřelému. Většina pohřebů bývá zdobena věnci, kyticemi a malými kytkařskými aranžmá. Doporučuje se předem konzultovat s pohřebním ústavem nebo s rodinou zemřelého ohledně přiměřeného množství a druhů květin.