Jaký slovní druh je proč

Slovní druh „proč“ je zájmeno, které se používá k položení otázky. Je to také částice, která vyjadřuje překvapení nebo nedůvěru vůči tomu, co bylo řečeno.