Jaký slovní druh je slovo asi

Slovo „asi“ je příslovce. Příslovce „asi“ se používá pro vyjádření nejistoty, pravděpodobnosti nebo pro označení přibližné hodnoty, například „asi půjdu ven“ (neurčitá pravděpodobnost), „asi kolem páté hodiny“ (přibližný čas).