Jaký slovní druh je slovo se

„Slovo se“ je spojka, která slouží k vytvoření tzv. tzv. „bezpodmětných“ vět. Spojuje předmět s podmětem a často se používá ve větách ve tvaru „se něco děje“. Příkladem mohou být věty jako „Se mi chtělo spát“ nebo „Se nám povedla výborná večeře“. Spojuje se tak s dalším slovním druhem (slovesem nebo přídavným jménem) a samo o sobě není ani sloveso, ani jiným slovním druhem.