Katarze význam slova

Slovo „katarze“ pochází z řeckého slova „katharsis“, což znamená očištění nebo očištění duše. V psychologii a literatuře se katarze používá k popisu procesu, kdy se jedinec nebo postava v literárním díle zbavuje emocí nebo traumatu prostřednictvím vyjádření, vypuštění nebo uvolnění svých emocí.

V historii se termín „katarze“ také používá k popisu náboženského hnutí v 12. a 13. století, známého jako katarství nebo katarské hnutí. Katarství bylo odlišné od katolické církve, odmítalo papežskou autoritu a praktikovalo očištění duše prostřednictvím modliteb a rituálů. Katarství bylo však potlačeno katolickou církví, která považovala náboženskou praxi za herezi.

V současné době se termín „katarze“ používá v různých kontextech, zejména v psychologii, umění a literatuře, kde se odkazuje na proces emocionálního očištění a uvolnění.