Kdy a jak roubovat švestky

Roubování švestek se provádí v období od konce zimy do raného jara, kdy jsou rostliny v klidovém stavu. Ideální doba pro roubování je obvykle v březnu, když se teploty udržují kolem 10°C až 15°C a ještě není výrazný náznak probuzení vegetace. Roubování se provádí tak, že se na švestkovník, který bývá podnoží, roubovnicí, tedy výhonkem mateřské rostliny, připevní.

Postup roubování:

  1. Připravte si všechny nástroje a materiály – ostrý nůž, pásku nebo rákosku, roubovací vosk nebo parafín a roubovnicí.
  2. Vyberte vhodné místo pro roubování, tedy rostliny by měly být dobře přístupné a vhodně umístěné.
  3. Vyberte si vhodnou švestkovou odrůdu pro roubování.
  4. Připravte si výhony z mateřské rostliny.
  5. Odstraňte na podnoži všechny výhony.
  6. Vyberte si vhodné místo na podnoži pro umístění roubovnicí.
  7. S pomocí nože vytvořte na podnoži na řezu ve tvaru T a odstraňte kůru a část dřeva.
  8. Nasaďte na podnož roubovnicí a připevněte ji páskou nebo rákoskou. Pečlivě zkontrolujte, zda je roubování dobře připevněno.
  9. Okolo místa roubování nanesete roubovací vosk nebo parafín, aby se zabránilo vysychání a proleptávání.
  10. Zkontrolujte roubování pravidelně a odstraňujte všechny výhony, které by rostlinu oslabovaly.

Je třeba si uvědomit, že roubování švestek je poměrně náročné a vyžaduje zkušenosti a znalosti, takže pokud nejste zkušený zahrádkář, může být lepší si nechat poradit odborníka.