Marginální význam slova

Slovo „marginální“ znamená nepatrný, okrajový, nevýznamný nebo druhořadý. Používá se k popisu něčeho, co je umístěno na okraji nebo na okraji hlavního dění a nemá významný vliv nebo účinek.

V ekonomii se slovo „marginální“ používá k popisu změn v produkci, nákladech nebo tržbách v reakci na změnu produkce, nákladů nebo tržeb o jednotku. To je známo jako marginální přístup nebo marginální analýza.

Slovo „marginální“ může také být použito k popisu společenských skupin, které jsou vyloučeny nebo ignorovány hlavním proudem společnosti, jako jsou například marginalizované komunity nebo menšiny.

Slovo „marginální“ pochází z latinského slova „marginalis“, což znamená „na okraji“ nebo „podél okraje“.